Haugård omkring 1955

Haugård omkring 1955

 


Tidslinie


FT 1787:  
Hans Christensen, husbond, 48år, gift 1.gang, bonde og gaardboer
Kirsten Sørensdatter, kone, 40år, gift 1.gang,
Søren Hansen, søn, 6år
Inger Hansdatter, datter, 4år 

Selveje til Søren Sørensen, 17xx – 

1792:    Søren Sørensen ejer gården, som nu er udflyttet. Det var den første gård I Vammen, som blev selvejer og udflyttet. Jorden har nok mest været hede, da ejeren I 1801 er benævnt som husmand. 

FT 1801:  
Søren Sørensen, husbond, 41år, gift 1.gang, husmand
Anna Sørensdatter, kone, 40år, gift 1.gang,
Kirsten Olesdatter, 8år, mandens søsterdatter

De næste ejere i Haugaard er Jens Christensen og Johanne Nielsdatter.

1826:    Dåb: Peder Christian Rasmussen udlagt barnefader Rasmus Sørensen Øster Velling – Moder Ane Laursdatter, Vammen 24år.

1828:    Cop:  Kjeld Jensen, gaardmand I Haugaard og Ane Laursdatter, 27år hjemme hos forældrene Laurs Christensen og Karen Troelsdatter.

1829:    Dåb: Johanne Kjelsdatter. Forældre Kjeld Jensen og Ane Laursdatter 28år. Gaardfolk I Haugaard.

 1831:   Dåb: Jens Kjeldsen. Forældre Kjeld Jensen og Ane Laursdatter 31år. (død 5 måneder gammel).
               Kjeld Jensen gaardmand I Haugaard dør 33år gammel.

 1832:  Cop: Aksel Sørensen 29år, tjenestekarl fra Vinge og enke Ane Laursdatter fra Haugaard, 32år.
              Dåb: Kjeld Akselsen. Forældre: Aksel Sørensen og Ane Laursdatter, 32år.

 1836:    Karen Marie Akselsen. Forældre: Aksel Sørensen og Ane Laursdatter, 35år. 

1837:    Aksel Sørensen, gaardmand i Haugaard dør 34 år gammel. 

Jens Christensen Olsen, 1838 – 

1838:    Johanne Nielsdatter, aftægtskone i Haugaard, 74år.
 Cop: Jens Christensen Olsen, 27år, tjenestekarl fra Lindum og Ane Laursdatter, 37år, gaardmandsenke fra Haugaard.

FT 1840:   
Jens Christensen Olsen, 30år, gift, gaardmand
Ane Laursdatter, 39år, gift, kone
Johanne Kjeldsdatter, 11år, hendes barn
Kjeld Akselsen, 8år,
Karen Marie Akselsen, 4år, hendes barn

FT 1850:   
Jens Christensen Olsen, 40år, gift 1.gang, gaardmand
Ane Laursdatter, 48år, gift 3.gang, kone
Johanne Kjeldsdatter, 21år, hendes barn
Kjeld Akselsen, 18år,
Karen Marie Akselsen, 14år, hendes barn
Christian Jensen, 9år, deres barn
Laurs Jensen, 4år, deres barn
Peter Christian Rasmussen, 24år, hendes barn (født udenfor ægteskab)

Peder Christian Rasmussen, 18xx – 1896

Peter Christian Rasmussen bliver gift med Maren Mikkelsdatter fra Damgaard og overtager Haugaard.

FT 1870:   
Peter Christian Rasmussen, 43år, gaardmand fra sognet
Maren Mikkelsdatter, 39år, kone, fra sognet
Rasmus Pedersen, 12år, barn
Jens Pedersen, 10år, barn
Kjeld Pedersen, 6år, barn
Anton Pedersen, 1år, barn
Jens Christensen Olsen, 59år, enke og aftægtsmand fra Lindum
Laurs Jensen, 25år, (søn af Jens C. Olsen)
Kirsten Marie Nielsdatter, 22år, tjenestepige

Kjeld Pedersen, 1896 – 1935

1896     Skøde af 9/7, l. 14/7 1896 fra Peder Chr. Rasmussen til Kjeld Pedersen ang. 11g, 17a og 17b.

Haugård, omkring 1925

I 1896 overtager Erikmine og Kjeld Pedersen gården Haugaard. De får 10 børn over en 12-årig periode: Maren, Dorthea, Jensine, Rasmine, Petra, Kristian, Ingeborg, Karen, Laursine og Milred.

FT 1906: 
Kjeld Haugaard, gift, f. 2/2 1864, husfader, landmand
Erikmine Haugaard, gift, f. 15/7 1867, husmoder
Maren Haugaard, k, f. 14/4 1896, barn
Dorthea Marie Haugaard, k, f. 18/7 1897, barn
Jensine Haugaard, k, f. 18/1 1899, barn, tvilling
Rasmine Haugaard, k, f. 18/1 1899, barn, tvilling
Petra Haugaard, k, f. 31/5 1900, barn
Kristian Haugaard, m, f. 2/3 1902, barn
Ingeborg Petrine Haugaard, k, f. 29/10 1903, barn
Karen Marie Haugaard, k, f. 23/9 1905, barn
Peder Kristian Mørup, m, f. 13/12 1883, tjenstetyende

 

FT 1921:
Kjeld Haugaard, gift, f. 2/2 1864, husfader, gårdejer
Erikmine Haugaard, gift, f. 15/7 1867, husmoder
Niels Vestergaard, ugift, f. 9/8 1889 i Lindum, tyende, tjenestekarl
Kristian Haugaard, m, f. 2/3 1902, barn
Ingeborg Petrine Haugaard, k, f. 29/10 1903, barn
Karen Marie Haugaard, k, f. 23/9 1905, barn
Laursine Haugaard, k, f. 7/4 1907, barn
Milred Dagmar Haugaard, k,f. 30/9 1908, barn

Maren bliver I 1934 gift med Knud Højer og får et statshusmandsbrug, som er skilt ud fra Haugaard.

Erikmine Haugaard, 1935 – 1937

1935     Skifteudskrift l. 9/7 1935 som Adkomst for Erikmine Haugaard til 11g, 17a, 17b, 17c.

Kristian Haugaard, 1937 – 1959

1937:    Skøde l. 3/6 1937 til Kristian Haugaard paa 17a, 17b og 11g.

 I 1937 overtager Kristian Haugaard og han bliver gift med Mette Simonsen fra Brøndum. De får ingen børn og afhænder gården til Svend Raun fra Vejerslev I 1959.
De køber hus i Vammen og her dør Kristian i 1977, 75år gammel. Mette sælger senere huset og flytter ind på Pensionistgården, hvor hendes far Karl Simonsen er. Karl blev 101år. Mette dør i 1993, 86år gammel.

Haugård 1948-52

Svend Kristian Dam, 1959 – 1962

1959:    Skøde l. 14/9 1959 til Svend Kristian Dam på 17a og 17b.

Niels Thuesen Hansen, 1962 – 1988

1962:    Skøde l. 31/10 1962 til Niels Thuesen Hansen på 17a og 17b.

 Grethe og Niels Thuesen Hansen køber Haugaard. Det var en gård med gamle bygninger, så Thuesen Hansen byggede først nyt svinehus og senere nyt stuehus.

Hans Vensel, 1988 – 1994

1988:    Hans Vensel køber gården, og sælger senere bygningerne fra til Niels Otto og Jytte Abrahamsen

Niels Otto og Jytte Abrahamsen, 1994 – 

1994:    Skøde til Niels Otto Abrahamsen og Jytte Abrahamsen i lige sameje på 17a.

Niels Otto Abrahamsen køber bygningerne. Han har nu revet de fleste af de gamle bygninger ned, så der kun er stuehus og garage tilbage.


Matrikler


Gammel matrikel:  XIII
Ny matrikel:  17a

Størrelse:
1791 – 3 Tdr. 0 Skp. 0 Fdk. 25/9 Album
1850 – 1 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk. ½ Album
1994 – 2 ha 3.509 m2


Ejere


1787 – Gården tilhører Sr Ibs Gods sammen med 3 andre gårde og 5 huse. Gården lå sandsynligvis på toften sammen med Sønderholm og Vejgården mellem Nørregade og Norupvej. 

Fæstere:

Ejere:
1792 – Søren Sørensen