Gårdene lå før udskiftningen i slutningen af 1700 tallet inde i Vammen by.  Gårdene er grupperet efter de gamle matrikel numre, som var gældene på tidspunktet for udskiftningen, men de nye matrikel numre fra 1844 fremgår også af tabellen.

I tabellen nedenunder vises en oversigt over ejere og fæstere af gårde og huse i Vammen i slutningen af 1700 tallet.
Som det fremgår, så tilhører gårdene på daværende tidspunkt Tjele Gods, Randrup, AsmildKloster  og  Sir Ibs Gods. Eneste gård, der på dette tidspunkt er købt fri, er Havgaard, matr. nr. XIII, som var den første der blev flyttet udenfor landsbyen.
Bundgaard, matr. nr. XV, hørte under Fastruplund, som var ejet af Sir Hansen.

I oversigten fremgår ligeledes hvornår fæstegårdene overgik til selveje og hvem der købte gårdene fri.

Udskiftning 1793

gl. matr. nr.

Ny matrikel 1844

nyt matr. nr.

Gårdens navn:

 

Gods:

 

Selveje:

 

Ejer:

 

Størrelse ved udskiftning

Hartkorn  (tdr.-skp.-fdk.-alb.)

I 5 Trouelsgaard Tjele Gods 2. jan 1905 Kristen Kristensen 6 Tdr. 0 Skp. 1 Fdk. 25/8 Album
II 4 Damgaard Tjele Gods 30. juli 1874 Kirsten Pedersen  
III 6 Pøtgaard Tjele Gods 21. sept. 1851 Jens Mortensen  
IV 7 Sønderholm Tjele Gods 19. jan. 1875 Søren Nielsen  
V 14 Uglegaard Randrup 20. juni 1796 Jens Jensen  
VI 16 Kjærsminde Randrup 1817 Niels Christensen Spangsgård  
VII 10 Vestergaard Asmildkloster juni 1810 Jens Sørensen (Vestergaard)  
VIII 11 Nedergaard Asmildkloster juni 1811 Ole Sørensen  
IX 12 Lejdagergaard Asmildkloster 1. juli 1800 Niels Jensen  
X 13 Sørensens gaard Sr Ibs Gods 27. juni 1797 Laurs Jensen  
XI 8 Braadens gaard Sr Ibs Gods 3. april 1797 Anders Nielsen  
XII 9 Vejgaard Sr Ibs Gods juni 1797 Jens Nielsen (Nyemand)  
XIII 17 Havgaard Sr Ibs Gods før 1792    
XIV 1 Præstegaard Benificiarius   Kirken 8 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk. 1 Album
XV 3 Bundgaard Sr Hansen 24. juni 1847 Ane Andersdatter