Vammens første Brugs  – som dengang blev kaldt “Forbrugsforeningen” – blev etableret i 1892 med Michael Kvorning som uddeler,  og den lå  på  Grøndalsvej  7.

Initiativ til Vammen Forbrugsforening i 1888

Vammen Forbrugsforening blev stiftet i 1888, og lå først på Grøndalsvej 7. Vammen var en af de første landsbyer på egnen som fik sin brugsforening. Den blev stiftet som ’Forbrugsforening’, med hovedvægt på kolonialvarer.

Ved den stiftende generalforsamling blev de første bestemmelser vedtaget. Brugsuddeleren blev fæstet af bestyrelsen og havde ikke nødvendigvis en uddannelse, som havde noget at gøre med handel, markedsføring eller regnskab. 

De første brugsuddelere

Den første brugsuddeler var særdeles dygtig. Han hed Michael Kvorning. Netop fordi han var så dygtig, blev han hentet til Løvel og Onsild for at ’sætte tingene i system’ i disse brugsforeninger. I 1904 blev han brugsuddeler i Rødding.

Lønnen for en brugsuddeler var ikke attraktiv: 5½% af omsætningen, bolig, have, belysning, brændsel og 5 pund tobak. Men så forventedes han også at byde på en pibe tobak når folk hentede deres varer.
Der fortælles historier om nogle de første uddelere efter Michael Kvorning. Blandt andet at der var en brugsuddeler som ikke altid fik åbnet butikken om morgenen, fordi man kiggede lidt rigeligt til brændevinsbeholdningen om aftenen.

Jens Peter Jensen var Brugsuddeler fra 1897-1922, og holdt god orden på det hele i en tid, hvor Brugsen udviklede sig på mange måder. Læs mere om Jens Peder Jensen hér. 

Postvognen, som fungerede indtil 1920, foran Brugsen. Uddeleren Jens Peder Jensen står med Bowlerhat foran postvognen.

 

Nye bygninger på Nørregade fra 1902

I 1902 flyttede den op i nye bygninger på Nørregade. Det var i mange år en betydelig forretning, både med kolonial, foderstoffer og materialer, som man kunne få brug for i den daglige drift rundt omkring på gårdene. Der var et pakhus, hvor en stor mølle trak alle de mekaniske dele af virksomheden, og som blandt andet formalede foder. I begyndelsen bestilte man sine varer og hentede dem efter aftale. Senere var der åbent dagligt.

Brugsen i begyndelsen af 1900 tallet. Man kan se rampen til aflæsning og pålæsning af varer, og vindmøllen i baggrunden tilhører Bondgård.

Fra foder til kolonial

Vammens første brevsamlingssted blev også i Brugsforeningens kontor, og der blev mere og mere vægt på kolonialvarer op gennem 1900-tallet. I den sidste del af 1900-tallet reducerede Brugsforeningen efterhånden sit virke til kun at omfatte kolonialvarer.

Brugsen omkring 1950, med bænk foran, hvor man kunne slå sig ned en stund og få en snak.

Dagligt liv bag Brugsen en dag i 1940’ere eller 1950erne.

Luftfoto af Brugsen taget mellem 1948 og 1952.

 

Et glimt af Vammen Brugsforening indenfor, fra et avisudklip om at den stadigt selvstændige Brugsforening i Vammen havde fået nyt uddeler-par i Vammen, Holger Vive Poulsen og Lis Poulsen, som afløste Aage Rask, og hér står sammen med butiksassistent Helle Bay. (Fra Anne Margrethe Døssings samling).

Foto fra Viborg Stifts Folkeblad, da Brugsen holdt 100 års jubilæum, hvor 250 mødte op, og hvor personale og bestyrelsesmedlemmer var klædt i datidens tøj og delte bolsjer ud i kræmmerhuse, samt havde lavet en udstilling, bl.a. med vægte, sivsko, træsko, kaffedåser og andet emballager ’fra dengang’, og en prisliste fra århundredskiftet. (Fra Anne Margrethe Døssings samling).

Brugsen blev lukket i 1989

Brugsen blev lukket efter en extraordinær generalforsamling 5. januar 1989. Bygningen blev opkøbt af en række af byens borgere, som etablerede en værelsesudlening. Foto.til venstre er fra Viborg Stifts Folkeblad, hvor det beskrives at der ville ske en ombygning af Brugsen i nærmeste fremtid, med brug af lokale håndværkere. 

Flere mindre virksomheder har senere haft til huse hér. I 1990 åbnede Hanne Lykke Boel Kristensen en frisør salon med solarium: “L.B. Frisør og Solcenter”. 

Udklik fra Viborg Stifts Folkeblad 1990 (fra Anne Margrethe Døssing’s scrapbog) om den nye frisørsalon, som ville åbne i Vammen.